Umowa przedwstępna – po co jest i do czego służy zadatek.


Zakup domu jednorodzinnego czy własnego mieszkania to nie lada wyzwanie, a przede wszystkim ogromna radość dla nowych lokatorów. Należy jednak pamiętać, by wszelkie kwestie, związane z regulowaniem prawa własności do danej nieruchomości, zawsze były w formie aktów notarialnych. Najczęściej takie dokumenty są sporządzane i podpisywane przez obie strony w obecności notariusza. Podpisanie umowy przedwstępnej poprzedza wdrożenie w życie umowy definitywnej.
 

W jakim celu sporządzana jest umowa przedwstępna?

Dokument notarialny, jakim jest umowa przedwstępna, ma charakter przygotowawczy i pozwala zapewnić obie strony, że sprzedaż lub kupno nieruchomości dojdzie w przyszłości do skutku. Tego typu dokument musi również zawierać informacje o karze za zerwanie przygotowanego kontraktu, gdyż w tym czasie sprzedawca mógłby już znaleźć innego nabywcę nieruchomości.

Wyżej wspomniany dokument zawiera takie informacje, jak zobowiązanie do zawarcia umowy sprzedaży, wysokość ceny nieruchomości, termin, w którym na nastąpić podpisanie dokumentów definitywnych, a także zobowiązanie do uiszczenia zadatku na poczet ustalonej ceny.
 

Akt notarialny, czyli pewność.

Akt notarialny jest dokumentem o szczególnej formie. Zazwyczaj jest sporządzany przez notariusza, jednak nie zawsze. Większość dokumentów można sporządzić w formie pisemnej bez udziału osoby trzeciej, jednak bez aktu notarialnego nie można wymagać, aby umowa przyrzeczona została podpisana. Dlatego w przypadku sporządzania umowy przedwstępnej warto korzystać z pomocy notariusza. Ponadto nadając dokumentowi formę notarialną, zyskujemy gwarancję, że podpisany formularz nie ulegnie zniszczeniu lub zgubieniu.
 

Zadatek – co to takiego?

Zadatek nie jest obowiązkowym elementem, gdyż umowę przedwstępną można sporządzić bez niego. Jedna zarówno dla kontrahenta, jak i nabywcy jest to swego rodzaju zabezpieczenie. W przypadku niewykonania umowy przed jedną ze stron, druga strona może od niej odstąpić i otrzymany zadatek zachować. W razie wykonania wszystkich procedur bez zastrzeżeń, zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony. Wysokość zadatku ustala się na podstawie wartości nieruchomości.