Jakie dokumenty należy przygotować do sprzedaży nieruchomości?


Decyzja o sprzedaży nieruchomości podjęta! Wiecie już, że dotychczasowe mieszkanie czy dom chcecie zmienić, a żeby jak najbardziej przyspieszyć ten proces możecie dobrze się przygotować. Bardzo istotnym krokiem jest przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów do sprzedaży nieruchomości. Dzięki temu oszczędzicie sobie stresu i nerwów, gdy pojawią się kupcy chętni do zakupu Waszego domu lub mieszkania. Będziecie mieli wszystko pod ręką! Wobec tego…
Jakie dokumenty trzeba przygotować do sprzedaży nieruchomości?
 

W przypadku sprzedaży nieruchomości - odrębnej własności lokalu, należy przygotować:

- dokument potwierdzający tytuł prawny nabycia nieruchomości – w przypadku zakupu lokalu z rynku wtórnego, będzie to akt notarialny umowy sprzedaży, zaś w sytuacji zakupu od dewelopera, dokumentem takim będzie akt notarialny ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży,
- odpis z księgi wieczystej nieruchomości (można podać także numer księgi wieczystej, dzięki możliwości weryfikacji online),
- zaświadczenie o stanie zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych (a raczej o braku takiego zadłużenia, pozyskane od administratora lub spółdzielni),
- zaświadczenie o tym, że nikt nie jest zameldowany w tym lokalu.
 

W przypadku, gdy chcecie zbyć spółdzielczo własnościowe prawo do lokalu, to powinniście przygotować dokumenty wskazane w dwóch ostatnich punktach powyższej listy oraz:

- zaświadczenie o przysługującym prawie do lokalu (pozyskane ze spółdzielni),
- w przypadku założonej Księgi Wieczystej – odpis, jeżeli zaś nie była założona, to podstawę nabycia (przykładowo: przydział na lokal wydany przez spółdzielnię).
 

A co jeśli planujemy sprzedać dom? W takim przypadku lista niezbędnych dokumentów do sprzedaży domu jest dłuższa, należy bowiem posiadać:

- podstawę nabycia (akt notarialny umowy kupna, darowizny, poświadczenie dziedziczenia),
- odpis z księgi wieczystej,
- wypis z ewidencji gruntów i budynków,
- kopię mapy ewidencyjnej,
- kopię mapy zasadniczej,
- dokumentację techniczną budynku,
- pozwolenie na użytkowanie obiektu albo dokument o zakończeniu budowy,
- zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu,
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ, z którego będzie wynikać, że przedmiotowa działka znajduje się, lub nie znajduje się w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji,
- zaświadczenie, z którego będzie wynikać, że przedmiotowa działka jest, albo nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu,
- zaświadczenie o braku zameldowania w domu osób.