Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bartłomiej Krosta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DANAX Bartłomiej Krosta z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 51/5, telefon 12 260 21 50, email: bartek@danax.pl
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty agencji nieruchomości. Podstawę prawną przetwarzania stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu)
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu opisanego powyżej
 7. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne
 11. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).


Certyfikaty