Nowy program kredytu mieszkaniowego "Mieszkanie na start" – wstępne założenia.

Rząd ogłosił wstępne założenia nowego programu kredytu mieszkaniowego "Mieszkanie na start", następcy cieszącego się dużym zainteresowaniem programu Bezpieczny Kredyt 2%.

"Mieszkanie na start" ma ruszyć najpóźniej jesienią tego roku, a oferta ma być skierowana zarówno dla singli, jak i rodzin z dziećmi. Aktualnie w dalszym ciągu trwają konsultacje co do warunków programu.

Według obecnych założeń dopłaty do kredytu można będzie uzyskać dla zobowiązań zaciągniętych od wystartowania programu do końca 2025 roku, ale możliwe, że termin obowiązywania programu zostanie przedłużony. Z ogłoszonych informacji wynika, że w tym roku na ten program będzie przeznaczone 500 mln zł.

Program będzie miał za zadanie wspomóc Polaków:
• w kupnie pierwszego mieszkania czyli osoby które nie miały i nie mają prawa własności mieszkania, ani domu jednorodzinnego, przy czym dopuszcza się posiadanie nieruchomości nabytej w drodze spadku lub darowizny, a udział w prawie własności nie może być wyższy niż 50%, w przypadku dwóch osób łączny udział w prawie własności nie może być wyższy niż 50%
• pomóc osobom z przynajmniej trójką dzieci w wymianie mniejszego lokalu na większy, w tym przypadku dopuszcza się posiadanie jednego lokalu mieszkalnego i zakup kolejnej nieruchomości.

Zakup domu lub mieszkania w ramach programu musi zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe, taka nieruchomość nie może być przedmiotem najmu.

Aktualnie założenia programu nie limitują ceny kredytowanej nieruchomości, ani nie ograniczają wysokości kredytu, który będzie można zaciągnąć w ramach programu. Za to dopłaty mają objąć tylko określoną część zobowiązania przez pierwsze 10 lat kredytowania. Po upływie 10 lat dopłaty zostaną zakończone i wysokość rat wzrośnie do wysokości określonej w umowie kredytowej.

Główne założenia programu według wstępnych informacji na marzec 2024 r.:

Kryteria dochodowe - warunkiem skorzystania z kredytu ma być limit miesięcznych dochodów brutto, wg obecnych założeń ma on wynosić:
• 10 tys. zł dla singla,
• 18 tys. zł dla dwuosobowego gospodarstwa domowego,
• 23 tys. zł dla trzyosobowego gospodarstwa domowego,
• 28 tys. zł dla czteroosobowego gospodarstwa domowego,
• 33 tys. zł dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego,
Przekroczenie limitu dochodu ma nie wykluczać z udziału w programie, a jedynie powodować zmniejszenie dopłat.
W przypadku, gdy jest dwóch kredytobiorców korzystających z programu założenie jest takie, że muszą być oni współwłaścicielami nabywanej nieruchomości (wspólność majątkowa małżeńska lub udział w prawie każdego z nich po 50%). Wymóg ten ma ograniczyć przystępowanie do kredytu większej liczby osób, tylko dla podniesienia zdolności kredytowej.

Kryterium wieku – obowiązywać ma tylko singli i wynosić ma 35 lat. W momencie podpisania umowy kredytowej osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe będzie musiała mieć mniej niż 35 lat. Kryterium wieku ma nie obowiązywać kredytujących prowadzących gospodarstwo domowe obejmujące co najmniej dwie osoby.

Kwota kredytu objęta dotacją – ma być zależna od ilości osób w gospodarstwie domowym.
Przewidywane limity:
• 1 osoba – 200 000 zł
• 2 osoby – 400 000 zł
• 3 osoby – 450 000 zł
• 4 osoby – 500 000 zł
• 5 osób – 600 000 zł
• za każde kolejne dziecko + 100 000 zł
Powyższe limity mają zostać odpowiednio podwyższone dla miast wojewódzkich, gdzie ceny odtworzeniowe m2 mieszkania są znacznie wyższe, niż ceny w innych częściach województwa.
Posiadanie wyższej zdolności kredytowej od zakładanej kwoty objętej dotacją ma umożliwiać wzięcie kredytu w wyższej wysokości i pozwolić skorzystać z dofinansowania do części kwoty kredytu objętej dotacją zgodnie z przewidzianym limitem. Pozostała część kwoty kredytu ma być udzielona na warunkach rynkowych kredytu hipotecznego.
Kwota dopłaty ma zostać odpowiednio skorygowana zgodnie z obowiązującym limitem dopłat w sytuacji, gdy kredytować będą się dwie osoby, a w trakcie okresu dopłat do rat kredytu jeden z kredytobiorców, za zgodą banku, odstąpi od kredytu.

Oprocentowanie kredytu w programie - wysokość oprocentowania ma być uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata ma obniżać oprocentowanie kredytu w kwocie objętej dotacją do wartości:
• 1,5 % dla singla i gospodarstwa dwuosobowego (+ marża banku)
• 1% dla gospodarstwa składającego się z trzech osób (+ marża banku)
• 0,5% dla gospodarstwa czteroosobowego (+ marża banku)
• 0% dla gospodarstwa pięcioosobowego i z większą niż pięć liczbą osób (+ marża banku)

Chcesz sprzedać, kupić lub wynająć nieruchomość?

Skontaktuj się z nami - Pomożemy Ci jak Przyjacielowi :)

tel. 12 260-21-50
e-mail: biuro@danax.pl