Rodzinny kredyt mieszkaniowy, rządowy program kredytów bez wkładu własnego, Bezpieczny kredyt 2%

Rodzinny kredyt mieszkaniowy
Kto może ubiegać się o Rodzinny kredyt mieszkaniowy:
- osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego, które nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa własności na moment wnioskowania o kredyt - brak ograniczenia wiekowego
Wyjątek! Na dzień wnioskowania o kredyt singiel / małżeństwo / związek nieformalny, który posiada dzieci może posiadać mieszkanie o metrażu nie większym niż:
rodzina – 2 dzieci – posiadane mieszkanie mniejsze niż 50 m2
rodzina – 3 dzieci – mieszkanie mniejsze niż 75m2
rodzina – 4 dzieci – mieszkanie mniejsze niż 90m2
rodzina – 5 dzieci i więcej – bez limitu
- wnioskodawcy muszą posiadać zdolność kredytową
- nie obowiązują kryteria wieku kredytobiorcy
- z programu mogą korzystać osoby, które korzystały z poprzednich programów wsparcia mieszkaniowego (Mieszkanie dla Młodych lub Rodzina na Swoim).
- osoby które 5 lat przed złożeniem wniosku o kredyt nie dokonali darowizny nieruchomości na rzecz rodziny (1 i 2 grupa podatkowa), zakaz nie dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
- osoby posiadające prawo własności do nieruchomości mieszkalnej jeśli zostało otrzymane w drodze spadku i w wyniku tego jest właścicielem max. 1/2 udziałów)

Program jest przewidziany do 2030 roku i nie ma ograniczeń powierzchni użytkowej mieszkania/domu, ale obowiązują LIMITY CEN ZA METR KWADRATOWY nabywanej nieruchomości, aktualnie dla Krakowa limit na rynku pierwotnym wynosi 10.222,80 zł/m2, dla rynku wtórnego 9.492,60 zł/m2, dla gmin sąsiadujących odpowiednio 8.778,35 zł/m2 i 8.151,33 zł/m2.
Niestety jeśli chodzi o rynek krakowski to przy obecnych cenach nieruchomości tylko nieliczne mieszkania spełniają obowiązujące limity cen 1m2.

Gwarantowany wkład własny
Wnioskodawcy nie otrzymają żadnej gotówki, ale mogą otrzymać kredyt na pełną wartość transakcji lub brakujący wkład własny mogą kredytować i zabezpieczyć gwarancją. Maksymalny posiadany wkład własny to 200.000 zł, ale maksymalna gwarancja na brakujący wkład własny to 100.000 zł.

Można otrzymać kredyt bez gwarantowanego wkładu własnego i można tylko skorzystać ze spłaty rodzinnej.

Spłata rodzinna
Spłata rodzinna to wypłata środków dokonywana przez BGK w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego o drugie, trzecie lub kolejne dziecko. Przeznaczona jest na spłatę części Rodzinnego kredytu mieszkaniowego, a jej wysokość wynosi odpowiednio 20.000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko, 60.000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie lub kolejne dziecko.
W dniu spłaty rodzinnej nie można być właścicielem innego mieszkania, niż zakupionego z wykorzystaniem środków z udzielonego rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Więcej informacji : https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/rodzinny-kredyt-mieszkaniowy/#c26573


Bezpieczny kredyt 2%
- kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową,
- kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie posiadają i nie posiadały prawa własności (ani spółdzielczego prawa) dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo do dotyczy łącznie nie więcej niż 50% udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem,
- kredytobiorca nie ukończył 45 lat, z tym że w przypadku, gdy kredyt zaciągają wspólnie małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka, wystarczy, że warunek wieku spełnia tylko jedno z nich

W programie obowiązuje ograniczenie możliwości wniesienia wkładu własnego do wysokości 200.000 zł, a maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba wynosi 500.000 zł, w przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem to 600.000 zł, co pozwala na zakup nieruchomości za kwotę nie wyższą niż 700.000 zł lub 800.000 zł (200.000 zł wkład własny + kwota kredytu 500.000 zł lub 600.000 zł).

Program daje dopłatę do rat kredytu mieszkaniowego, która będzie przysługiwała przez pierwsze 10 lat.

Program jest przewidziany do 2027 roku i nie ma ograniczeń powierzchni użytkowej mieszkania/domu, ale obowiązuje limit wkładu własnego do 200.000 zł, a maksymalna kwota kredytu wynosi odpowiednio 500.000 zł lub 600.000 zł.


Oferta łączona Rodzinny kredyt mieszkaniowy i Bezpieczny kredyt 2% daje możliwość skorzystania z kredytu Bezpieczny kredyt 2% bez wkładu własnego, ale obowiązuje wtedy limit ceny za m2 lokalu mieszkalnego zgodnie z założeniami Rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Warunki:
- można uzyskać kredyt do 100% wartości transakcji, możliwość otrzymania kredytu bez wkładu własnego lub z wkładem własnym mniejszym niż 20% (gwarancja na maksymalnie 100.000 zł)
- maksymalna kwota kredytu odpowiednio 500.000 zł lub 600.000 zł
- obowiązuje limit ceny za m2 lokalu mieszkalnego
- obowiązuje ograniczenie wieku wnioskodawcy do 45 lat
- brak możliwości skorzystania ze spłaty rodzinnej
- brak możliwości posiadania wcześniej nieruchomości

W każdym przypadku wnioskodawcy muszą posiadać zdolność kredytową.

Chcesz sprzedać, kupić lub wynająć nieruchomość?

Skontaktuj się z nami - Pomożemy Ci jak Przyjacielowi :)

tel. 12 260-21-50
e-mail: biuro@danax.pl