Niezależnie czy to mieszkanie, dom, czy działka - nie sprzedamy nieruchomości bez aktualnych dokumentów, które zobowiązani jesteśmy przedłożyć kupującemu i notariuszowi do umowy sprzedaży.
Nie ma dwóch identycznych nieruchomości, różnią je również kwestie ich stanu prawnego. Dlatego każde mieszkanie, dom czy działka analizowana jest indywidualnie pod względem niezbędnych dokumentów do ich sprzedaży. Są jednak dokumenty, bez których się nie obędziemy.

Do sprzedaży mieszkania niezbędne są:
- podstawa nabycia (dokument, umowa na podstawie którego nabyliśmy nieruchomość)
- numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przy odrębnej własności lokalu lub zaświadczenie z rejestru Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym nam spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu
- zaświadczenie z administracji o niezaleganiu z opłatami wobec Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej
- zaświadczenie, że nikt nie jest zameldowany pod danym adresem na pobyt stały i czasowy
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ, z którego będzie wynikać, że przedmiotowa nieruchomość znajduje się, lub nie znajduje się w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o rewitalizacji z dnia 09 października 2015 roku

Przy sprzedaży domu lub działki nie sprzedamy ich bez:
- podstawy nabycia
- numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
- wypisu z rejestru gruntów
- kopii lub wyrysu z mapy ewidencyjnej dla przedmiotowej nieruchomości
- zaświadczenia wydanego przez właściwy organ o przeznaczeniu przedmiotowej działki w planie zagospodarowania przestrzennego
- zaświadczenia, z którego będzie wynikać, że przedmiotowa działka jest, albo nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
- zaświadczenia, z którego będzie wynikać, że przedmiotowa działka znajduje się, lub nie znajduje się w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o rewitalizacji z dnia 09 października 2015 roku
- przy domach dodatkowo odpowiedniego zaświadczenia, że w przedmiotowym budynku nikt nie jest zameldowany na pobyt stały i czasowy

Okres pandemii mocno zmienił postrzeganie urzędów co do możliwości wnioskowania i odbioru niezbędnych dokumentów, obecnie prawie wszystkie z nich załatwimy nie wychodząc z domu poprzez ePUAP na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
Dzięki ePUAP załatwimy wiele spraw w różnych urzędach przez Internet, możemy to zrobić w wybranym przez siebie miejscu i czasie, niezależnie od godzin pracy urzędów.

Poprzez ePUAP możemy wnioskować o:
- wydanie niezbędnych dokumentów,
- zameldować się na pobyt stały lub czasowy,
- wymeldować się ze wskazanego adresu.

Jeśli załatwienie sprawy, wydanie odpowiedniego dokumentu, wiąże się z opłatami za ich wydanie możemy wykonać je przelewem i załączyć wraz z innymi wymaganymi do wniosku dokumentami.
Wniosek zatwierdzamy i podpisujemy poprzez bezpłatny profil zaufany, który służy do podpisu elektronicznych dokumentów. We wniosku możemy zaznaczyć formę odbioru wnioskowanych dokumentów, możemy to zrobić osobiście w urzędzie, jak dokument będzie już gotowy lub poprosić o przesłanie go pocztą na wskazany przez nas adres.

Chcesz sprzedać lub wynająć nieruchomość?

Skontaktuj się z nami - Pomożemy Ci jak Przyjacielowi :)

tel. 12 260-21-50
e-mail: biuro@danax.pl